maemutgarden

simple living, home grown food, clean air

NOK & MARCO

1403768_746672732012802_1809759801_o (1)Nok and I moved to Mae Mut in 2011 and are learning about growing food, making do with less and caring for a young baby. We are working to establish a permaculture-inspired food forest and garden in northern Thailand, about 60km SW of Chiang Mai. Nok comes from a small village east of Chiang Rai near the Lao border, her family are small farmers and after becoming a teacher she thought she had left the mud behind for good, little did she know…

แม่มูตเป็นชื่อหมู่บ้านเล็ก ๆ ซึ่งตั้งอยู่ใน หมู่ 6 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  ซึ่งห่างจากเชียงใหม่ประมาณ 60 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางจากเชียงใหม่มาที่นี่ประมาณ 1 ชั่วโมง…ตำบลแม่วินของเรามีทั้งหมดสิบเก้าหมู่บ้าน..เป็นพี่น้องคนเมืองสี่หมู่บ้าน ที่เหลือสิบห้าหมู่บ้านเป็นพี่น้องชนเผ่าต่าง ๆ มีทั้ง กะเหรี่ยง ม้ง   มูเซอ บ้านแม่มูต มีประชากรทั้งหมดประมาณ 500 กว่าคน ..ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนาและทำสวนข้าวโพด….

ส่วนครอบครัวของเราไม่ใช่คนพื้นเพที่นี่..นกมาจากเชียงคำ..เมื่อก่อนเป็นครูสอนอยู่ที่เชียงราย..และชอบงานครูมาก..ส่วนสามีชื่อ คุณมาร์โก โตซี เป็นคนอิตาเลื่ยน..เขาชอบเอเชีย โดยเฉพาะเมืองไทย..เราเจอกันที่เชียงใหม่..และเมื่อตัดสินใจแต่งงาน เราก็อยากมีบ้าน อยากมาใช้ชีวิตอยู่ชนบท ปลูกพืชผักปลอดสารพิษกินเอง..เมื่อเราเริ่มต้นทำบ้านและทำสวนโดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแบบอินทรีย์เมื่อสองปีก่อน ค่อนข้างเป็นงานหนักสำหรับเราเพราะคุณมาร์โก เป็นนักธุรกิจมาก่อน ซึ่งไม่มีความรู้ในการเกษตรเลย ส่วนนกมาจากครอบครัวชาวนาพอมีความรู้เรื่องการเกษตรบ้างแต่ไม่มาก..ดังนั้นจึงลองผิดลองถูกกันมาทั้งการสร้างบ้านดินเองโดยอาศัยแรงงานจากชาวบ้านในหมู่บ้่าน  ..และเราทำเกษตรอินทรีย์โดยไปดูงานที่บ้านหมอดิน เข้าครอสเกี่ยวกับการทำเกษตร และหาความรู้ในเนตร์บ้าง..ถามท่านผู้รู้บ้าง

เราทำปุ๋ยหมักใช้เอง ทำน้ำฮอร์โมนบำรุงต้นไม้ ทำน้ำ พด.7 เพื่อพ่นไล่แลง นำ้พด.2  พด.6 พด.9  เลี้ยงไส้เดือนดิน และอื่น ๆ อีกหลายอย่าง จุดประสงค์หลักที่เราพยายามทำเกษตรอินทรีย์ก็เพื่อสุขภาพของครอบครัวเรา ได้กินอาหารสด ปลอดภัย มีความสุขกับธรรมชาติรอบ ๆ ตัว..และหลักจากเรามาอยู่ที่นี่หนึ่งปี เราไม่ต้องซื้อผักผลไม้จากตลาดเลย เรามีผักและผลไม้ทุกอย่างหมุนเวียนออกมาตามฤดูกาล ทั้งสดและรสชาดดีมาก และก็ขอต้อนรับสมาชิกใหม่เข้ามาสู่แม่มูตการ์เด้นท์แห่งนี้..ชื่อน้องอมยิ้ม  เธอเป็นเด็กร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสสมชื่อตัว..เราหวังว่าประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรม..จะเป็นแหล่งอาหารของโลก และจะพัฒนาไปเป็นเกษตรอินทรีย์ได้ทั้งระบบในอนาคตอันใกล้นี้ ..และที่สำคัญมีความสุขกับอาชีพเกษตรกรรม .เหมือนเราในวันนี้..

This blog was originally started for our friends abroad, but it is slowly acquiring a direction of its own, as we find out new stuff and get a deeper understanding of other issues that are connected to growing food and trying to keep out of the way. It is also intended as an encouragement to others who are thinking about stepping off the treadmill , if we can do it anyone can. Read more about what we think here.

We built our adobe home with help from some of our village neighbours, which was good fun, as well as very empowering, it was our first experience with any building work and apart from a few teething problems, and delays of course, the project has gone more or less according to plan, the house has been keeping us warm and dry, we have since built a guest room and a workshop with the same technique.

Every location is unique, not just in terms of climate and soil, but, just as importantly as far as producing an income from sustainable agriculture is concerned, in terms of easily accessible markets and of the prices of various produce. We hope to get to a point eventually where we can show that organic agriculture can be profitable in our area, in the meantime we exchange experiences and knowledge with our neighbours and  with the expanding network of friends and visitors that has been developing over the time we have been here.

me learning to use the tractor

me learning to use the tractor

We are planting a productive food forest of fruit trees and perennial vegetables, tea and coffee, alongside a small but regular production of organic vegetables and eggs, we plant to open our farm as a home stay eventually, to people who share our interests.

In the first two years we have planted over three thousand trees and shrubs, harvested two crops of rice and done a lot of work to restore soil fertility, using green manures, our own compost made from locally available biomass and manures, different fermented microbial juices and compost teas. We occasionally sell our excess, bananas, eggplant, okra, cassava, lemongrass and eggs, we are learning about keeping animals, on the way to fulfil the dream of having a buffalo grazing around the place at some point in the future.

looking west

looking west

We are located in the district of Mae Wang, about 60 km southwest of Chiang Mai.

This map shows where we are.

Email: maemutgarden@gmail.com

Tel: Marco 0931848650  Nok  0933021161

http://www.facebook.com/maemutgarden

3 thoughts on “NOK & MARCO

  1. Thanks for following jamoroki Marco. I’d love to know what attracted you? James

  2. I had a look after you liked my post today and was very impressed with it, will look through it when I have a bit more time. Still hoping to meet you when you have time. Marco

  3. Thank you Marco. I intend to visit you after the monsoon season. It’s just to wet underfoot until late Nov. You are on my list don’t worry. James

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s